2015. február 27., péntek

Mysty Kata - Napom NapodbanMysty Kata
Napom Napodban


Ragyogva kelnek ma már reggelek,
amióta megismertelek,
Örömfelhőket úsztatnak szelek,
amióta szárnyad lehetek.
tisztább hitmesék lettek dalommá,s
Napom Napodban fürdeti mosolyát.A szerelem Isten ajándéka...


A szerelem Isten ajándéka, mely arra való, hogy a lelket felemelje, és alkalmassá tegye az élet legmélyebb titkainak befogadására. 

(Szókrátész)

Balázs László - Közel

 

Balázs László
Közel

Szeretlek...
Egyedül vagyunk
Ketten.
Végre közel...
Homlokom
Homlokodon
Simogatva nézel,
Ahogy én is nézem szemed
Olyan közelről
Ahogy csak lehet.
Ringat e csillogó világ
Kívül megszűnt minden
Mintha tűzbe néznék,
S a tűzben nyert ártatlanság
Rabul ejti szemem.
Mint az időt a pillanat,
Mely most megszelídül
S reszketve lapul
Majd elcsitul köztünk.
Nincs jövő, nincs múlt
Csak szívdobbanás
S szelíden fekszik lábunkhoz.
Az elmúlás.
 

Balázs László - Utam…

 
Balázs László
 Utam…

Kézfejre kiülő
hozzád simuló lélek
most gyengéden
forró bőrödhöz érek,
finoman húzva,
elfogyón a nyomon
magam arcodra írom.

Most homlokod vonalát
rajzolom, láz vagyok
és ott hagyom őrizetlen,
– benne minden álmom –
rám nyíló szemed.
Legjobban tán
magamtól féltelek.

Most rebbenő pillád vagyok:
vágy és elejtett pillanat
magával rántja
az eltört szavakat.

Most a hajadban megbújó árnyék,
amit úgy vártunk... hiába
a karodban ringatózó esténk.

Most apró félénk ránc
mosolyod formált
s talán én vagyok bánatod,
mit a mosolyra írtam...
ajkadon tűnök el
egy kimondatlan szóban.

Bálintffy Etelka - Azt kérdezed...
Bálintffy Etelka
Azt kérdezed...

 
Azt kérdezed, hogyha olykor
Érzelmeim dalba zengem,
Hogy mi az, mi dalra késztet,
Minő ihlet száll meg engem?
Nem a virág, nem a madár,
Nem a csillag ragyogása,
A te arcod, a te szemed,
A te ajkad mosolygása,
Az lelkesít dalra engem.

 
És ha olykor magányomban,
Szívem boldogságot érez,
Hogy mért zengem dalba azt is,
Ó, ne kérdezz, ó, ne kérdezz.
Mert nem a vágy, hogy nevemet
Az utókor emlegesse,
Hanem az, hogy felszárnyalva
Lelkem lelked ölelhesse,
Az lelkesít dalra engem.

Varázsereje volt a zenének...


Varázsereje volt a zenének. (...) Mindent kitágított és színpompássá tett, mintha az élet sötét árja zúgna benne, nem volt többé sem teher, sem határ, nem volt egyéb, csak fény, dallam és szerelem.
 

(Erick Maria Remarque)

André Rieu - Love Theme From The Godfather (Waltz ...

2015. február 25., szerda

Kövesd a reményt...


Kövesd a reményt és az álmokat, amíg lehet, amíg ég a tüzed, amíg esély jelzi az utad. Ne legyél veszteglő hajó, ami a biztonságos dokkban áll, és nem himbálja más, csak a "talán"-ok és "majd"-ok vize, a lagymatag apály. Nem várhatsz egy egész életen át, hiszen a "majd" és "talán" nem csinál csodát. Ha úgy érzed, hogy későn jött a szél, akkor is vágja bele; a hajónak a szél az élete; légy bátor, bonts vitorlát és remélj!


(Douglas Pagels)

Minél többet adsz...


Az igazi szerelem nem pazarlódik el. Minél többet adsz, annál több marad belőle neked. Ha igazi forrásra mész vízért, minél többet merítesz, annál bővebben buzog. Igaz szerelem az, amikor nem várunk semmit sem cserébe.


(Antoine de Saint-Exupéry)

A hallgatás hit...


A hallgatás hit, amikor nyugodtan vársz, mert tudod, hogy az Úr fog cselekedni, amikor lemondasz a világról, hogy az Úrral lehess, amikor nem törődsz azzal, hogy megértsenek téged, mert elegendő neked, hogy az Úr megért, a hallgatás hit.

(Teréz anya)

Istent csak akkor pillanthatod meg, lelked mélyén, ha az embert, aki vagy, alaposan megismered. És először tanújává válsz önmagadnak.


(Müller Péter)

Sokan vannak a világban...


A testi betegségekre ott vannak a gyógyszerek, de a magányt, kétségbeesést és reménytelenséget egyedül a szeretet képes meggyógyítani. Sokan vannak a világban, akik egy darabka kenyérre éheznek, de még többen olyanok, akik csak egy kis szeretetre.

(Teréz anya)

A gyerek szavát...


A gyerek szavát, hiába is őszinte, nem hallják meg, akik elfelejtettek hallani.

(Harry Potter

Mert csak a gyerekek tudják...


Mert csak a gyerekek tudják, hogy mit keresnek. (...) Időt vesztegetnek egy rongybabára, amitől egyszerre nagyon fontos lesz az a rongybaba, és ha elveszik tőlük, sírnak...

Eszembe jutnak gyerekkori játékaim a homályos, aranyos kertben, melyet istenekkel népesítettünk be, a határtalan birodalomban, amivé ez az egy négyzetkilométernyi, egészen soha meg nem ismerhető, föl nem fedezhető terület vált számunkra. Zárt civilizációt teremtettünk, a dolgoknak olyan értelmük, a lépéseknek olyan visszhangjuk volt ott, amit soha senki más meg nem érthet. Mi marad ebből a gyermekkori árnyakkal népes, nagyszerű, forró, fagyos kertből, amikor az ember felnőtt lesz, és más törvények szerint él? Ha most visszatérsz hozzá, reményed vesztve, csüggedten haladsz el a szürke kövekből rakott alacsony fal mentén, s elámulsz, hogy ilyen szűk helyen elfért az ország, amely végtelenséged volt egykor; elámulsz, és tudod: ebbe a végtelenségbe soha többé nem fogsz visszatalálni, mert nem a parkba: a játékba kellene visszatalálnod.(Antoine de Saint-Exupéry)

Az öröm mindig segít...


Az öröm mindig segít rajtunk, akkor is, ha teljes a sötétség, mert a sötétséget elűzi a fény.


(Harry Potter)

Három olyan dolog van...


Három olyan dolog van, amelyet mindig eltanulhat a felnőtt a gyerektől: hogy kell ok nélkül örülni, hogy kell mindig valamilyen foglalatosságba merülni, és hogy kell kíméletlenül kiharcolnia magának azt, amit ő akar.


(Paulo Coelho)

Álom és ébrenlét közt...


Álom és ébrenlét közt. Ismered azt a helyet? Amikor még emlékszel rá, hogy mit álmodtál. Én ott foglak mindig szeretni.


(Hook-film)

Uram...


Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom,
csak erőt kérek a hétköznapokhoz.


(Antoine de Saint-Exupéry)

Tudom, hogy sok probléma...


Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!


(Antoine de Saint-Exupéry)

Nem szabad hagynunk...


Nem szabad hagynunk, hogy a jó modorú emberek túlságosan elkápráztassanak. Ők azok, akik barátságosan integetnek, még ha közben meg is lopnak. Ők azok, akik szívélyesen üdvözölnek, még ha éppen a titkainkat próbálják is kilesni. Ők azok, akik kávéval kínálnak, miközben épp feljelentenek a rendőrségen. És ne húzzuk fel az orrunkat, ha valaki nyíltan goromba velünk, mert meglehet, hogy éppen a legnemesebb szándékkal teszi.

(Született feleségek-film)

2015. február 24., kedd

Élj a jelenben...


Élj a jelenben, emlékezz a múltra, és ne félj a jövőtől, mert nem létezik, és soha nem is fog. Mert mindig csak jelen van.


(Christopher Paolini)

A szerelemnek csodás az íze...


A szerelemnek csodás az íze, de ne feledd: ahhoz, hogy kaphass, adnod is kell, és emlékezz arra is, hogy csak az szerethet, aki ismeri és vállalja önmagát.
 


(Marc Lévy)

Az első pillanattól, hogy megérintett...


Az első pillanattól, hogy megérintett, a lelkemnek olyan felét ébresztette fel, amelyikről nem is tudtam, hogy létezik.

(Andrea Cremer)

Aki szeret...


A beszéd csak félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz. A szeretet mindenekelőtt a csendben való figyelem. 
Szeretni azt jelenti, hogy figyelsz.
A magát kiteregető szerelem közönséges szerelem. Aki szeret, csendben szemléli istenét, és csendben érintkezik vele.


(Antoine de Saint -Exupéry)

Tiszta lélekkel...


El lehet terelni a folyót, dacolni lehet a tenger viharaival, meg lehet hódítani földeket, országokat, le lehet győzni a legvadabb bikát, de tiszta lélekkel tiszta társra lelni a legnehezebb ezen a világon.

(Jean-Pierre Montcassen)

Egy ember akkor is lehet boldog...


Egy ember akkor is lehet boldog, ha semmije sincs, és látszólag semmi oka a boldogságra. (...) A boldogsághoz nem kell se rang, se vagyon, se kényelem, a boldogsághoz egyvalami a fontos, a tartósan jó közérzet.


(Jean -Pierre Montcassen)

Boldog, aki azzal él, akit szeret...


Vagy sikeres leszel vagy boldog. Boldog, aki azzal él, akit szeret, boldog, aki nem adja el a lelkét se a Pénz Istenének, se a Politika Ördögének, boldog, aki szabadon él, szabadon dönt, olyan munkát végez, amelyben jól érzi magát, annyit dolgozik, amennyi még jólesik, annyit alszik, amennyit a szervezete követel, inkább szegényebb, de nem ugrál másoknak, inkább szegényebb, de látja a munkaidő végét, boldog, mert nem irigyli a gazdagok sikerét. Sokan elhatározzák, tudatosan vállalják a vagy-vagy kérdést, eldöntik, hogy jól akarnak-e élni, vagy jó életet akarnak-e élni.


(Bácskai Júlia)

Ne okozz nekem túl sok fájdalmat...


Ne okozz nekem túl sok fájdalmat, ha nem igazán szükséges, és ments meg attól, hogy én valaha is fájdalmat okozzak neked!


(Antoine de Saint-Exupéry)

 

Eljön az a pillanat...


Eljön az a pillanat, amelytől a neve egymaga elég imádságnak, mert már semmit sem tudsz hozzátenni.


(Antoine de Saint-Exupéry)

Akik igazán szeretnek...


Akik igazán szeretnek, mindig velünk vannak. Megtalálhatod őket odabent!


(Harry Potter-film)

2015. február 22., vasárnap

Szabolcsi Zsóka-Új nap


Szabolcsi Zsóka-Új nap


Rámkopogott a hajnal,
gyöngéden megérintett,
súgott egy-két szép szót,
s én félálomban követtem,
még duruzsolt fülemben álmom,
még pilláim mögött képek vonultak,
még lüktetett bennem valami túlvilági zene,
még nehezen szakadtam el a varázslattól,
még félig-meddig visszahulltam az öntudatlanságba,
s akkor megéreztem az új nap illatát,
akkor hűs friss szelek cirógattak,
akkor felcsendült egy új dallam,
akkor résnyire nyílt szemem
felfedezte a felszökő fényt,
a valóság színes felhőit,
s jó volt megéreznem
az új nap csodáit... 


Ügyelj a szavadra

 

Ügyelj a szavadraAz emberi szó az lehet
kedves, lehet szép és jó,
lehet meleg, bársonyosan
érzéki, és ha kell, gyógyító.
Jelentheti a reményt, az életet,
a sikert, a biztos nyugalmat,
szeretetet, barátságot, a békét,
mit ember csak akarhat.
Megértést, megbánást, igazságot
adhat az emberi szó,
mégis nehezünkre esik kimondani
sokszor azt, mi nekünk is jó.

Adhat csodás szerelmet, betegnek
kapaszkodót, biztató reményt,
fuldoklónak utolsó szalmaszálat,
bűnözőnek útjelző szegélyt.
Jelenthet kiutat a rideg sötétből,
életmentő, jóságos, melengető fényt,
kinyújtott kezet a rászorulónak,
adva neki még egy kis reményt.
De ügyelj a szavadra, mert lehet az
gyilkos, pusztító méreg,
könnyen áldozatául eshet,
ha nem vigyázol rá, az emberi élet.

Mert alantasan is formálhatja
az ember a kimondott szót,
indulatok, érdekek, a rosszindulat
kilophatják belőle a jót.
Nehezen gyógyuló, vérző sebeket
ejthet a megbántott lelkekben,
kaphat bőven mindenki, nincs védettsége
ellene a földi embernek.
Ügyelj hát a szavadra, mert minden
szó épít, pusztít vagy rombol,
sose feledd, ha téged bántanak,
lelkedben a fájdalom miképpen tombol.


(Fehér József)

Félelmetes, milyen ereje van néha egy szónak. Sorsokat sodor és életeket dönt. Egyetlen szó, amit nem kellett volna kimondani.

(Wass Albert)

Eljön a nap, amikor vágyni kezdesz...


Eljön a nap, amikor vágyni kezdesz a boldogságra, a csodákra. Amikor megtapasztalod, milyen élvezni a létedet, szeretni az erdő illatát vagy elveszni egy naplementében és az ég felé nyújtani a kezed. Hogy milyen csak feküdni a fűben és hallgatni a lélegzeted…

Eljön a nap, amikor szeretni kezded magad, amikor hálás leszel azért, hogy életet kaptál és lehetőséget, hogy eljuss oda, ahova e nélkül felfedezés nélkül soha nem juthatnál.

Eljön a nap, amikor végre igazán megtalálod, amit mindig is kerestél. Önmagad...
 


(Manna OWell)

Tárd ki a szíved...


Tárd ki a szíved, és hallgasd meg, mit súg. Kövesd az álmaidat, mert csak az tanúsíthatja az Isten dicsőségét, aki nem szégyenkezik önmaga előtt.


(Paulo Coelho)

A Léleknek gyümölcse: szeretet...


A Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.


(Biblia)

Amit érdemes kimondani...


Amit el akarok mondani a szeretetről, nem az, amit érzek vagy gondolok, nem is az, amit máshol olvastam. (...) Amit érdemes kimondani, az ott van, a lelkünk mélyén. És, ha valóban találkozni akarunk, csakis ott találkozhatunk, lelkünk legmélyén, mert ott összeérünk - az igazi találkozások ott történnek.


(Müller Péter)

Aki haragot visel a szívében...Aki haragot visel a szívében, bárki ellen is, az vesse ki onnan, mert a szívben rejtőzködő harag megmérgezi a lelket, meg a testet.(Wass Albert)

Minden embert másképp kell szeretni...


Minden embert másképp kell szeretni. Vagy nem szeretni. Ez is gond. Vannak lelkek, akikkel nehéz összehangolódnunk, mert épp ott szúrnak, ahol fáj. Vagy éppen fordítva: ott bántjuk őket, ahol érzékenyek.


(Müller Péter)

Az ember lehet szabad...


Először is ne hagyjátok, hogy bárki is uralkodjon a testeteken, lelketeken. Különösen arra ügyeljetek, hogy a gondolataitokra ne rakhassanak béklyót. Az ember lehet szabad, ugyanakkor mégis jobban megbéklyózzák, mint a rabszolgát. Fületek lehet az embereké, de a szívetek soha. Mutassatok tiszteletet a hatalom iránt, de ne kövessétek vakon. Ítéljetek logikusan és ésszerűen, de ne tegyetek megjegyzést. Ne tekintsetek senkit magatok fölött állónak, akármi légyen is a rangja vagy címe. Viselkedjetek tiszteletteljesen mindenkivel, különben bosszút állnak rajtatok. Bánjatok óvatosan a pénzetekkel. Ragaszkodjatok a hitetekhez, akkor mások is meghallgatnak. (...) Ami a szerelmet illeti... az egyetlen tanácsom, hogy legyetek becsületesek. Ez a leghathatósabb eszközötök a szívek megnyitására és a bocsánat elnyerésére.


(Christopher Paolini)

Nem vagyunk tökéletesek...


Engedni kellene talán az ösztöneinknek, hogy bántsunk vagy öljünk meg mindenkit, akire megharagszunk, vegyünk el a gyengébbtől mindent, amire kedvünk támad, és általában gázoljunk át mások érzésein? Nem vagyunk tökéletesek, vigyáznunk kell a gyarlóságainkra, különben elpusztítanak. (...) Miért kell szükségtelen szenvedést okoznunk?


(Christopher Paolini)

2015. február 20., péntek

Kell a szemnek...


Kell a szemnek időnként a kitárulkozó sík, ahol szabadon csaponghat a látás, és a lélek visszanyerheti a jóleső érzést, hogy nagy a világ, hatalmas a tér...


(Szilvási Lajos)

Hadd tanuljak tőled...


Soha nem rántottunk kardot, ha nem értettünk egyet. (...) Legtöbbször persze ragaszkodtunk a gondolatainkhoz, de ettől vált még szorosabbra a kötelék: igen, pont így szeretlek, ne másolj indigóként, egészíts ki inkább. Hadd tanuljak tőled és hadd vezesselek én is, tarkára színezzük hajnaltól másnapig, telektől nyarakig az életet.
 


(Galgóczi Dóra)

Ne tiltsd meg a szívednek...


Maradjon csak az, aki örül, hogy vagy neki. Hogy szereted, hogy ki mered mutatni azt, amit érzel. Az összes többi csak fárasztó játszma, szükségtelen és életet romboló. Ne tiltsd meg a szívednek, hogy szeressen. Szeretni szexi. Szeretni menő. Félni meg felesleges. Igen, lehet, hogy nemet kapsz. Lehet, hogy fájni fog. Na és? Még mindig jobb, mint egy életen át hazugságban élni.
 
 
(Oravecz Nóra)
 
 

Ne felejtsd el soha az álmaidat...

 
Ne felejtsd el soha az álmaidat, mert az álmokból lesz életed hajtómotorja, reggeleid tőlük kapják meg a maguk ízét és illatát.
 
 
(Marc Lévy)
 
 

Akit szeretsz...


Akit szeretsz, annak
Egész lelket áldozz.(Reményik Sándor)

Szerelem

 

SzerelemAmikor
se éjjeled, se nappalod,
amikor minden percben Őt akarod,
amikor fájni tudnak nélküle a percek,
csak érte, érte sóvárog a lelked.
Amikor üres buboréknak tűnik az élet,
mindened Ő, kenyered, vized és a léted,
akkor szinte biztos lehetsz benne,
hogy életed a szerelem hálójába tévedt.

Amikor
minden percben arcát látja szemed,
örökké csak kezét fogná kezed,
amikor haját lágyan simogatva,
szíve dobbanását hallgatná a szíved.
Amikor félredobnál pénzt, gazdagságot,
minden jót, addigi kellemeset, szépet,
akkor szinte biztos lehetsz benne,
hogy életed a szerelem hálójába tévedt.

Amikor
csak jelenléte nyújtja számodra az éltet,
éltető oxigénként Őt kéri a léted,
ha ünnepnapod, hétköznapod csak róla,
csak róla szól, és nincs nélküle élet.
Ereidben és szívedben csörgedezik,
és létének hiánya az életednek méreg,
ha az utolsó leheleted az Ő neve lesz,
akkor szinte biztos lehetsz benne,
hogy e szerelem a sírba száll majd véled.


Mindenkinek útjelzőnek, aki az igaz szerelmet keresi... szeretettel ajánlom.(Fehér József)

Nem is sejti, mi mindent jelent ő nekem...

 
Nem is sejti, mi mindent jelent ő nekem, ő csak azt teszi, amit mindennél jobban szeret, lévén természettől fogva nagylelkű és adakozó. Aki ilyennek született, annak a keze is, a szíve is könnyen nyílik meg. Megeshet, hogy az ember keze üres, de a szíve sosem az, annak mindig van mit adnia: jó, meleg, kedves dolgokat, segítséget, vigaszt, derűt, nevetést - és olykor a vidám, kedves nevetés a legjobb ellenszere minden bajnak.
 
(Frances Hodgson Burnett)
 

A kedvesség és a szeretet...


A kedvesség és a szeretet az egyik legfontosabb dolog az életben, és nagyon becses kincs. Igyekezz, hogy soha ne bántsd meg azokat, akiket szeretsz! Mindnyájan követünk el hibákat - néha szörnyűeket -, de légy azon, hogy soha ne bánts meg senkit önző okokból!


(Bear Grylls)

Megtanultam...


Megtanultam, hogy az élet szeretet, s a szeretet nem más, mint adni a felebarátunknak. A lélek az ember legértékesebb tulajdona.


(Piers Paul Read)

Ahhoz hogy szeretni tudjunk...


Ahhoz hogy szeretni tudjunk, késznek kell lennünk elfogadni a magányt, a sajátunkat és a másikét. Szeretni azt jelenti, hogy azt mondjuk valakinek: igen, szeretlek olyannak, amilyen vagy. Még ha nem is felelsz meg álmaimnak és reményeimnek, nagyobb örömet jelent az, hogy létezel, mint az álmaim.


(André Comte-Sponville)

2015. február 18., szerda

Furcsa játék

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Furcsa játék

Szeretlek, Élet!
Minden egyes pillanatot,
Melyet megélek.
S talán élni fogok.

Édes leheleted gyöngyszem,
Tündöklést rejt, valósat,
Mosolyt fakaszt szívemben.
A Lét álmot fest valómra.

Majd keserű csókot áldasz,
Vérem vörösével mázolsz,
A remekmű torz képet ad.
Belül tombolok, hideg van, fázom.

De a vihar tompul, még kavarog,
Hitem csillapítja örvényét,
Az Eddig és Most szilánkjai a vásznon.
Ezután mi lesz, vak jövőkép.

Ahogy egyre csak nézem,
Folyton másnak látom,
Másnak, majd érdekesebbnek...
Fura absztrakt. Már nem is bánom.

Hisz erőt kaptam az újhoz,
Talpra állni és építeni,
Éltem parányai virágon, szirmon.
Szél hűsíti, Nap melengeti.

Csoda játék ez, szeszélyes,
Örökkön változó éji mécses,
Szép lángja lobban meg szívemben.
Igen, ez lesz az én Életem!


(Kiss Gabriella)

Kerekes László: RingatóKerekes László:
Ringató


Kis levél vagy szívem kinyújtott tenyerén
S én felhő-álmod megtalált dallama
Nézzük a reményt Te meg én
És ránkhajol hársfáknak illata


Simulva fekszel ujjaim hegyén
S én lágyan feloldalak
Mágikus erdők aranyló mélyén
Jöttél, mert oly nagyon hívtalak


Kezem ringató bástyái szélén
Nem ordít Rád vihar-süket éj
Sebző tévutak illanó végén
Egymásba olvadunk, mint az újjászületés.